• Μελέτη, υλοποίηση και υποστήριξη ολοκληρωμένων λύσεων
  • Ενσύρματοι και ασύρματοι τρόποι δικτύωσης
  • Δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης
  • Εγκατάσταση και συντήρηση server

Γιατί στην Computer LAB Solutions οι υπηρεσίες που παρέχουμε περιλαμβάνουν τη μελέτη, υλοποίηση και υποστήριξη ολοκληρωμένων λύσεων καθώς και υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου σε θέματα πληροφορικής για εταιρείες και οργανισμούς.
Ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας, προτείνουμε και αναπτύσσουμε επαγγελματικές λύσεις δικτύωσης.
Ενσύρματοι και ασύρματοι τρόποι δικτύωσης των υπολογιστών και των περιφερειακών σας.
Δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης μέσω εγκατάστασης εξελιγμένων συστημάτων τηλεμετρίας