• Πωλήσεις Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Desktop PC, Laptops, Server.
  • Πωλήσεις Ανακατασκευασμένων PC (Refurbished PC – Μεταχειρισμένα PC – LAPTOP)
  • Printer και Περιφερειακές συσκευές
  • Λειτουργικά συστήματα και λογισμικό

Γιατί στην Computer LAB Solutions επιλέγουμε μόνο επώνυμα συστήματα, που συνοδεύονται από εργοστασιακή εγγύηση και πιστοποιημένες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης. Επώνυμα pc (HP, Dell, Lenovo) και εργοστασιακά refurbished pc