Ελάχιστη χρέωση υπηρεσιών (μόνο σε περίπτωση άρνησης/αδυναμίας επισκευής): 11,20€
Όλες οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με το νόμιμο ΦΠΑ 24%