3 έτη πλήρη εγγύηση

Ελληνικής αντιπροσπωπείας με 3 έτη εγγύηση ακόμη και στη λάμπα! Αναλαμβάνουμε και την εγκατάσταση projector (Ηράκλειο)

Short Throw & Ultra Short Throw.

Πλήρης οικονομική σειρά και λύσεις Short Throw, Ultra Short Throw.